Filosofie

Dilopsy is een netwerk van zelfstandige groepspraktijken waar onderzoek, begeleiding en psychotherapie aangeboden wordt.

Dilopsy is ontstaan vanuit de steeds maar groeiende vraag naar psychische hulp  in Vlaanderen. Mensen zoeken hulp en vinden de weg naar de gepaste hulpverlening dikwijls niet. Eens de weg gevonden blijkt deze vaak niet of moeilijk toegankelijk door bv. de lange wachtlijsten.
 

Dilopsy creëerde - als pionier - een nieuw psychologisch zorgaanbod. Dit staat naast de bestaande gesubsidieerde plaatsen voor therapeuten en de wildgroei aan zelfstandige, individueel werkende therapeuten.


Aan cliënten wordt een kwalitatieve dienstverlening op maat aangeboden. Individuen die met Dilopsy contact opnemen worden onmiddellijk geholpen (geen wachtlijsten). Alle therapeuten die bij ons werken zijn professioneel opgeleid en hebben elk hun eigen expertises. 

Daarnaast is er de mogelijkheid om op specifieke vragen (die binnen de expertise van Dilopsy vallen) van andere professionelen een antwoord op maat te geven en zo formele samenwerkingsverbanden te verwezenlijken.

De werking van Dilopsy steunt op 3 pijlers:

 

Onderzoek

Onderzoek kan op vraag van individuen, doorverwijzers (artsen, psychiaters, CLB,…) en rechtbanken. Voor adviesgerichte vragen bestaat er een geformaliseerde werkstructuur. Bij meer klinische vragen bekijken we de noden van het individu of de vraag van de doorverwijzer en bieden we een individueel aangepast onderzoekspakket aan.
 

Begeleiding

Onder begeleiding voor een brede waaier aan mogelijke vragen verstaan we een kortdurende, oplossingsgerichte aanpak van individuele en groepsvragen om zo verandering te bewerkstelligen.
 

Therapie

Psychotherapie (diepgaander dan begeleiding) kan aangeboden worden aan individuen (kinderen, jongeren en volwassenen), groepen, koppels en gezinnen. We vertrekken vanuit de belangrijkste hoofdstromingen in de psychotherapie (gedragstherapie, psycho-analyse, systeem/contextueel, ontwikkelingsgerichte en cliënt-centered).

We kunnen ook steeds flexibel inspelen op vragen van instanties, organisaties en doorverwijzers in het kader van oa. supervisies en coaching.