Gesprekstherapie

In individuele gesprekken helpt de therapeut de cliënt spreken over zijn klachten en problemen, vanuit een systeemtheoretisch perspectief. Dit betekent dat we ervan uit gaan dat we als individu steeds beïnvloed worden door alles en iedereen, dat het leven één groot beïnv...

lees meer

Relatietherapie

Indien de moeilijkheden die de cliënt bezighouden te maken hebben met de partnerrelatie, kan ervoor gekozen worden om samen in therapie te komen. Deze problematiek wordt vanuit het systeemdenken benaderd. Dit houdt in dat we proberen een zicht te krijgen op de complexiteit die speelt tussen 2...

lees meer

Gezinstherapie

Algemeen Kenmerkend voor deze vorm van psychotherapie is dat gezinsleden meestal samen in therapie zijn. Hiervoor wordt gekozen als het gezin ontwricht dreigt te raken door onderlinge spanningen, of door de problemen van een gezinslid. De oorzaak van de problemen hoeft niet per definitie te ligge...

lees meer