Persoonlijkheidsonderzoek

We zien diagnostiek niet enkel als een manier om volwassenen te categoriseren. Wel is het een hulpmiddel om een zo genuanceerd mogelijk beeld van iemand zijn of haar functioneren te krijgen. Aan de hand van dat beeld zoeken we, indien aangewezen, de meest gepaste hulp of behandeling.
Wanneer een diagnosestelling noodzakelijk is, werken we hierin steeds samen met een psychiater.
 
Een psychodiagnostisch onderzoek kan zich richten op:
  • Persoonlijkheidsstoornissen: stoornis in karakter of gedragsneiging, zoals borderline, paranoïd, narcistisch,...
  • Persoonlijkheidsaspecten: karaktertrekken, zoals rigiditeit, (sociale) inadequatie, dominantie, zelfgenoegzaamheid, verongelijktheid, introversie, extraversie, negativisme, zelfwaardering, verlegenheid.
  • Klachten: ervaren klachten, zoals lichamelijke klachten, angst, agorafobie, depressie, somatisatie, hostiliteit, slaapproblemen.
  • Coping: manier van omgaan met bepaalde gebeurtenissen, zoals vermijden, afwachten, actief aanpakken, passief reactiepatroon, expressie van emoties.
  • Affectie: gevoelsbeleving, zoals prikkelbaarheid, emotionele stabiliteit, welzijn etc.
  • Aandachts-en concentratieonderzoek
 
Kostprijs?
De kostprijs verschilt van test tot test en is afhankelijk van het aantal uren werk. Er wordt € 55 per contactuur gerekend.  Er worden geen extra kosten aangerekend voor de opmaak van het verslag.
 

Jouw gegevens
Verhalen