Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek kan aangevraagd worden in verschillende situaties: Leerproblemen Een vermoeden van hoogbegaafdheid Studiekeuze Terugbetaling van logopedie In Dilopsy worden volgende testen gebruikt: WPPSI-III-NL: intelligentietest voor jonge kinderen (tus...

lees meer

Concentratieonderzoek

Een concentratieonderzoek kan uitgevoerd worden om te bepalen of de aandachtsmoeilijkheden die thuis en/of op school vastgesteld worden, veroorzaakt worden door een concentratiestoornis of dat er een andere oorzaak aan de basis ligt. Een concentratieonderzoek kan voor kinderen van 6 tot 18 jaar. ...

lees meer

Belevingsonderzoek

Een belevingsonderzoek wordt afgenomen wanneer een kind of jongere moeilijkheden vertoont waarvoor nog geen duidelijk aanwijsbare oorzaak gevonden is. Deze problemen kunnen zeer uiteenlopend zijn, zoals buikpijn, slaapmoeilijkheden, eetproblemen, depressie, gedragsmoeilijkheden, angsten, faalangst,&...

lees meer

Psychodiagnostisch onderzoek

Dit soort onderzoek kan gericht zijn op tal van vragen of problematieken. De meest voorkomende zijn: AD(H)D, autismespectrumstoornis, depressieve symptomen, hechtingsproblemen,… We zien diagnostiek niet enkel als een manier om kinderen en jongeren te categoriseren. Wel is het een hulpmidd...

lees meer

Psychologisch deskundigenonderzoek

We hebben voornamelijk expertise in psychologisch onderzoek van minderjarige slachtoffers van seksuele misdrijven of in problematische opvoedingssituaties, ouders en kinderen in echtscheidingssituaties, belevingsonderzoeken enz... Voorbeelden van situaties waarin een psycholoog als deskundige kan...

lees meer