Individuele therapie

Algemeen Individuele therapie wordt gestart indien het kind of de jongere klachten heeft die hinder veroorzaken in het dagelijkse functioneren en indien de oorzaak bv. affectief-relationeel bepaald is. Allerlei klachten kunnen de aanleiding voor individuele therapie zijn: lichamelijk klachten zo...

lees meer

Gezinstherapie

Algemeen Kenmerkend voor deze vorm van psychotherapie is dat gezinsleden meestal samen in therapie zijn. Hiervoor wordt gekozen als het gezin ontwricht dreigt te raken door onderlinge spanningen, of door de problemen van een gezinslid. De oorzaak van de problemen hoeft niet per definitie te ligg...

lees meer

Kinderen en echtscheiding

Steeds meer huwelijken eindigen helaas in een echtscheiding. Voor ieder gezinslid is een scheiding een zeer ingrijpende gebeurtenis, zeker voor kinderen. Misschien voelden ze het al aan komen vanwege de steeds toenemende ruzies, misschien bleven ze ondanks alles hopen dat alles weer goedkwam of sloe...

lees meer