Algemeen

In het aanbod van Dilopsy hebben we verschillende soorten onderzoek voor kinderen en jongeren. Voor elk soort onderzoek vertrekken we van de individuele vraag om een aangepaste testbatterij samen te stellen.  We werken dus steeds naargelang de specifieke noden en vragen van de doorverwijzer of ...

lees meer

Intelligentieonderzoek

De meest voorkomende redenen om een intelligentieonderzoek aan te vragen, zijn: Leerproblemen Een vermoeden van hoogbegaafdheid Studiekeuze Terugbetaling van logopedie   Welke intelligentie tests worden bij Dilopsy gebruikt? WPPSI-III-NL: intelligentietest voor ...

lees meer

Concentratieonderzoek

Een concentratieonderzoek kan uitgevoerd worden om te bepalen of de aandachtsmoeilijkheden die thuis of op school vastgesteld worden, veroorzaakt worden door een concentratiestoornis of dat er een andere oorzaak aan de basis ligt. Dit houdt concreet in dat een testbatterij opgesteld wordt naargela...

lees meer

Belevingsonderzoek

Een belevingsonderzoek wordt gestart wanneer een kind of jongere moeilijkheden vertoont waarvoor nog geen duidelijk aanwijsbare oorzaak gevonden is. Deze problemen kunnen zeer uiteenlopend zijn, zoals buikpijn, slaapmoeilijkheden, eetproblemen, depressie, gedragsmoeilijkheden, angsten, faalangst,&he...

lees meer

Psychodiagnostisch onderzoek

Dit soort onderzoek kan gericht zijn op tal van vragen of problematieken. De meest voorkomende zijn: AD(H)D, autismespectrumstoornis, depressieve symptomen, hechtingsproblemen,…   We zien diagnostiek niet enkel als een manier om kinderen en jongeren te categoriseren. Wel is het ee...

lees meer

Psychologisch deskundigenonderzoek

Psychologen van Dilopsy kunnen door het gerecht, door de partijen, andere deskundigen, enz... gevraagd worden om als expert / deskundige voor de rechtbank op te treden.   We hebben voornamelijk expertise in psychologisch onderzoek van minderjarige slachtoffers van seksuele misdrijven of in p...

lees meer