Individuele therapie

Individuele therapie wordt gestart indien het kind of de jongere klachten heeft die hinder veroorzaken in het dagelijkse functioneren en indien de oorzaak bv. affectief-relationeel bepaald is.   Allerlei klachten kunnen de aanleiding voor individuele therapie zijn: lichamelijk klachten zonder...

lees meer

Gezinstherapie

Kenmerkend voor deze vorm van psychotherapie is dat gezinsleden meestal samen in behandeling zijn.   Hiervoor wordt gekozen als het gezin ontwricht dreigt te raken door onderlinge spanningen, of de problemen van een gezinslid. De oorzaak van de problemen hoeft niet per definitie te liggen binn...

lees meer