Team Gent

Audrey Huyvaert

Audrey is klinisch psychologe en heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkelingsgerichte en experiëntiële psychotherapie voor kinderen en jongeren (Universiteit Gent). Daarnaast volgde ze nog verschillende korte opleidingen. Ze heeft ook het diploma behaald als gerechtelijk expert (universiteit Gent).
In het verleden deed ze ervaring op als leerlingbegeleidster in een BUSO-school en als kinderpsycholoog in een algemeen ziekenhuis.
Naast het werk als coördinator van Dilopsy werkt ze in de verschillende vestigingen als kindertherapeut en als gerechtsdeskundige.
Werkdomeinen:
psychologisch onderzoek en individuele therapie voor kinderen en jongeren (met emotionele en ontwikkelingsproblemen), deskundigenonderzoek (belevingsonderzoeken, gezinsonderzoeken, psychologisch onderzoek bij audio-visuele verhoren,...)

Contact: audrey.huyvaert@dilopsy.be

Maika Luyssaert

Maika studeerde eerst graduaat Orthopedagogiek. Daarna volgde ze de licentiaatsopleiding Morele Begeleiding aan de Universiteit Gent. Zij schoolde zich voortdurend bij via
verschillende opleidingen (rond rouwverwerking, systeemdenken, gezinsgericht werken, …). Nadat ze in verschillende settings in Bijzondere Jeugdzorg ervaring opdeed, is ze momenteel docente bij VSPW Gent.
Werkdomeinen
: opvoedingsondersteuning, rouw en verdriet, echtscheiding, deskundige voor gerechtelijk onderzoek,…

Contact: maika.luyssaert@dilopsy.be

Lisa Roosen

Lisa studeerde af als klinisch psychologe aan de universiteit van Gent in 2013.  Daarna volgde ze een basisopleiding in de experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinderen- en jongerenpsychotherapie.  Op dit moment vult ze deze opleiding aan met een postgraduaat binnen dezelfde stroming.
Naast haar job bij Dilopsy werkt Lisa ook in Sint-Niklaas, in het Huis van het Kind.  Daar werkt ze met kinderen met gedragsmoeilijkheden en worden er sociale vaardigheidstrainingen gegeven op scholen.
 


 

Werkdomeinen: Lisa werkt met kinderen, jongeren en hun ouders.  Elk verhaal en elke vraag kan hier zijn plaats krijgen.

Contact: lisa.roosen@dilopsy.be

Veerle Hubrecht

Veerle is klinisch psychologe (UGent) en heeft zich verder gespecialiseerd in neurolinguïstisch programmeren (NLP) en de ontwikkelingsgerichte benadering van Rudy Vandamme.  Ze is geboeid door persoonlijke ontwikkeling en groei van (jong)volwassenen en ondersteunt de veerkracht van mensen bij het maken van (levens)keuzes en het omgaan met verandering en herstel.  Ze specialiseert zich momenteel in het begeleiden van het patroon van perfectionisme.
Ze deed ervaring op binnen de domeinen van leerlingenbegeleiding, ondersteuning van leidinggevenden en teams. 


 

Werkdomeinen: versterken van veerkracht en vertrouwen bij scharniermomenten, burn-out, de balans werk-gezin, de balans tussen zorgen voor anderen en zelfzorg.

Contact: veerle.hubrecht@dilopsy.be