Team Oostende

Johan Tuerlinckx

Johan is Bachelor in het maatschappelijk werk (IPSOC Kortrijk, 1992). Hij volgde nog verschillende langdurige therapieopleidingen waaronder ‘gezins- en relatietherapie’ bij Kern te Sint-Niklaas. Hij deed ervaring op in verschillende voorzieningen: De Sleutel, straathoekwerk Stadsbestuur Oostende, MSOC Oostende, CIG Ten Anker. Hij werkte ook mee aan de opdracht "Gezinsdiagnostiek" voor het kabinet van het ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Momenteel werkt hij, naast Dilopsy, als docent bij VSPW Gent.
Werkdomeinen:
Johan werkt, naast coördinator van Dilopsy, als volwassentherapeut. Hij werkt met koppels en individuen rond verschillende problematieken en vragen.

Contact: johan.tuerlinckx@dilopsy.be


Audrey Huyvaert

Audrey is klinisch psychologe en heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkelingsgerichte en experiëntiële psychotherapie voor kinderen en jongeren (Universiteit Gent). Daarnaast volgde ze nog verschillende korte opleidingen. Ze heeft ook het diploma behaald als gerechtelijk expert (universiteit Gent).
In het verleden deed ze ervaring op als leerlingbegeleidster in een BUSO-school en als kinderpsycholoog in een algemeen ziekenhuis.
Naast het werk als coördinator van Dilopsy werkt ze in de verschillende vestigingen als kindertherapeut en als gerechtsdeskundige.

Werkdomeinen:
psychologisch onderzoek en individuele therapie voor kinderen en jongeren (met emotionele en ontwikkelingsproblemen), deskundigenonderzoek (belevingsonderzoeken, gezinsonderzoeken, psychologisch onderzoek bij audio-visuele verhoren,...)

Contact: audrey.huyvaert@dilopsy.be
 

Wannes Vandenbussche

Wannes studeerde af als klinisch psycholoog aan de KULeuven. Hij volgde nadien nog een 4-jarige bijscholing ‘gezins- en relatietherapie’ bij Kern te Sint-Niklaas en schoolt zich nog voortdurend bij. Hij deed ervaring op in verschillende werksettings. Momenteel werkt hij naast Dilopsy in het mobiel K-team in KAS Brugge.
Werkdomeinen:
onderzoek en therapie bij kinderen en jongeren met uiteenlopende problematieken of vragen via speltherapie, gesprekstherapie of gezinsbegeleiding. Hij heeft een bijzondere affiniteit met vragen rond echtscheiding


Contact: wannes.vandenbussche@dilopsy.be

Ellen Verheyen

Ellen is afgestudeerd als klinisch psychologe aan de Universiteit Gent.  Ze volgde reeds het postgraduaat Psychoanalytische psychotherapie met kinderen en volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief.  Daarnaast volgde ze nog een aantal korte opleidingen die haar interesse in het forensisch werkveld aanduiden (zoals Forensische psychiatrie en psychologie aan UGent, Forensisch onderzoek aan Erasmushogeschool Brussel,...).
In het verleden deed Ellen ervaring op in de kinder- enjeugdpsychiatrie en de bijzondere jeugdzorg.  Momenteel werkt ze naast haar job bij Dilopsy ook samen met een aantal hulpverleners in regio Oost-Vlaanderen.
 
Werkdomeinen:
binnen Dilopsy werkt Ellen met kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met verschillende problematieken.  Haar affiniteit situeert zich vooral bij emotionele problemen, ontwikkelingsproblemen en gedragsmoeilijkheden.


Contact: ellen.verheyen@dilopsy.be

 

Cindy Vanrijkel

Cindy is psychologisch consulente en oplossingsgericht, systemisch therapeut.  Ze werkt vooral met kinderen en jongeren.
Vanuit haar werk in Stappie, een centrum voor ambulante revalidatie, heeft ze reeds 20 jaar ervaring met uiteenlopende ontwikkelings- en leerproblematieken. Cindy volgde recent ook vorming over de SCHIP-aanpak.  Dit is een vernieuwende methode om na een echtscheiding met beide ouders aan de slag te gaan.
Vanuit de overtuiging dat ieder individu de kracht bezit om zelf oplossingen te zoeken voor de moeilijkheden die zich voordoen, gaat ze daarbij vooral als 'coach' te werk.  Het werken vanuit de hulpvraag en de talenten van het kind vormen hierbij belangrijke uitgangspunten.  Dit alles zonder de omgeving (ouders, broers/zussen, school,...) uit het oog te verliezen.


                                       

Werkdomeinen: Cindy begeleidt kinderen en jongeren met socio-emotionele moeilijkheden, faalangst en moeilijkheden bij het omgaan met stress, alsook jongeren met nood aan studiebegeleiding. Cindy is samen met Kim actief binnen de Maks van Dilopsy waar jongeren met motivatie- en studiemoeilijkheden terecht kunnen voor advies en groepstherapie.

Contact: cindy.vanrijkel@dilopsy.be
 

Kim Jeurissen

Kim volgde haar opleiding tot klinisch psychologe aan de universiteit van Gent, na haar wetenschappelijke basisopleiding aan de Universiteit van Maastricht. Aan het Korzybski instituut te Brugge volgt ze momenteel een opleiding tot oplossingsgericht psychotherapeut.

Werken met kinderen, jongeren en hun ouders vindt ze enorm boeiend. Vanuit een oplossingsgericht denkkader zoeken naar de sterktes om mee aan de slag te gaan is een belangrijk uitgangspunt. Hier staat de beleving van het kind of de jongere altijd centraal. Zijn of haar tempo zal steeds gerespecteerd en gevolgd worden.
Werkdomeinen: Kim werkt voornamelijk met kinderen en jongeren met verschillende problematieken.  Haar affiniteit situeert zich vooral bij emotionele problemen, ontwikkelingsproblemen en gedragsmoeilijkheden.
 

Contact: kim.jeurissen@dilopsy.be

Sofie Pintelon

Sofie studeerde af als klinisch psychologe aan de Universiteit Gent.  Zij werkt reeds enige tijd als psychologe binnen de ziekenhuiscontext op verschillende afdelingen.
Ze volgde diverse bijscholingen rond rouw en verlies, gedragstherapeutisch en systemisch werken, LEIF, dementie,... Momenteel is zij gestart met een oplossingsgerichte therapie-opleiding alsook met de opleiding tot tabakoloog.  Daarnaast gaf ze zelf al voordrachten over stress en ontspanning, vermoeidheid, zorgplanning,...
In haar begeleidingen neemt ze een evidence-based en coachend perspectief in waarbij de cliënt en zijn/haar sterktes actief worden aangesproken.  Samen wordt er op zoek gegaan naar antwoorden die voor de cliënt goed aanvoelen.
Naast begeleidingswerk heeft ze ook ervaring met een breed gamma aan psychodiagnostisch onderzoek.  Meer specifiek gaat dit over neuro-psychologisch, intelligentie, persoonlijkheid, klachtgericht en screeningsonderzoek. 
 
                       
Werkdomeinen: psychologisch onderzoek en begeleiding van jongeren en (jong)volwassenen. Psychodiagnostiek, rouw en verlies, omgaan met (chronische) ziekte, stress en psychosomatische klachten, identiteitsvragen en de zoektocht naar persoonlijke groei, assertiviteitstraining, psycho-educatie, verslavingsproblematieken, stemmingsstoornissen en burn-out, angsten en fobieën

Contact: sofie.pintelon@dilopsy.be

Maika Luyssaert
Maika studeerde eerst graduaat Orthopedagogiek. Daarna volgde ze de licentiaatsopleiding Morele Begeleiding aan de Universiteit Gent. Zij schoolde zich voortdurend bij via
verschillende opleidingen (rond rouwverwerking, systeemdenken, gezinsgericht werken, …). Nadat ze in verschillende settings in Bijzondere Jeugdzorg ervaring opdeed, is ze momenteel docente bij VSPW Gent.  Ze werkt ook als zelfstandig therapeut in Gent. Werkdomeinen
: opvoedingsondersteuning, rouw en verdriet, echtscheiding, deskundige voor gerechtelijk onderzoek,…
 
Contact: maika.luyssaert@dilopsy.be
 

Claudine Loncke

Claudine is klinisch psychologe en therapeutisch geschoold in de client-centered therapie. Ze vervolmaakte ook de opleiding oplossingsgerichte therapie aan het Korzybski instituut te Brugge.
Ze volgde daarnaast talrijke opleidingen rond vrouwen-, lesbische, seksuele en relationele hulpverlening.
Zij is tevens een erkende tabakologe en geeft rookstopbegeleidingen (individueel en in groep) binnen Dilopsy.
Werkdomein en thema’s:
seksualiteit en relaties, holebi en transgenderisme, verwerking seksueel misbruik, weerbaarheid, empowerment en persoonlijke groei, slaapproblemen, omgaan met angst en depressie via individuele en relatietherapie, themagerichte groeigroepen en vorming voor (jong)volwassenen.


Contact: claudine.loncke@dilopsy.be
 

Doortje De Paepe

Doortje studeerde af als pedagoge (optie sociale agogiek) aan de Universiteit Gent.  Momenteel volgt ze het postgraduaat voor cliëntgerichte therapie voor kinderen en jongeren (Focus on Emotion).  Vanuit haar jarenlange werk binnen de bijzondere jeugdzorg bouwde ze heel wat expertise op in het werken met gezinnen.  Naast haar job in Dilopsy, is ze momenteel nog aan de slag binnen de ambulante forensische hulpverlening (EXIT Brugge).Werkdomeinen: kinderen, jongeren en hun omgeving, door middel van speltherapie, creatieve therapie of gesprekstherapie.  Doortje gelooft sterk in het therapeutisch effect van dieren op kinderen en krijgt soms asistentie van haar hond.  Ze heeft een uitgesproken interesse in het werken rond het thema 'hechting'.

Contact: doortjedepaepe@gmail.com
 

Alice Segaert

Alice is opvoedster van basisopleiding en volgde nadien nog een tweejarige opleiding Gezinsbegeleiding bij Balans te Gent. 
Ze is is sinds 1996 werkzaam als gezinshulpverlener.  Ze heeft een uitgebreide ervaring in het werken met complexe en integrale problematieken via haar tewerkstelling bij het inloopteam vzw De Viertorre, waar ze werkt als preventieve gezinsondersteuner bij kwetsbare gezinnen.
 


 


Werkdomeinen: accent op ondersteuning van (jong)volwassenen en hun gezinsleden, in het (terug)vinden van veerkracht, vertaald in praktische tools, in het dagelijks leven
ondersteuning in het organiseren van het dagelijks individueel en gezinsfunctioneren, in het opvolgen van administratie en financiën, in het gericht verwijzen, onderhouden en opvolgen van contacten met het (hulpverlenings-) netwerk, concrete ondersteuning in de organisatie en zorg binnen het gezin, aanbieden van tijdelijke (crisis-) hulp in afwachting van de installatie van reguliere hulpverlening (wachtlijstproblematiek).
De begeleiding is bij voorkeur aan huis of op verplaatsing met de cliënt

Contact: alice.segaert@dilopsy.be
 

Kris Logghe

Kris is psychiatrisch en algemeen verpleegkundige van basisopleiding.  Hij behaalde eveneens het certificaat als creatief agoog en volgde een opleiding gezinsbegeleiding en gezinsgericht werken. 
Hij werkte 20 jaar als groepsbegeleider binnen KAS Brugge en stond mee aan de opstart van het Mobiel K-team (psychiatrisch thuiszorgteam verbonden aan KAS).  Hij was ook oprichter en werkte bij De Cirkel, een thuiszorgteam voor gezinnen met problemen in de opvoeding.  Sinds 2012 is hij werkzaam als docent bij Zowe Verpleegkunde.
  


Werkdomeinen: begeleiding aan huis rond volgende mogelijke thema's: pedagogische begeleiding, werken rond een specifieke psychische of psychiatrische problematiek bij kind en/of ouder die een invloed heeft op het gezinsfunctioneren, psycho-educatie, sociale en emotionele ondersteuning bij problemen in de ontwikkeling

Contact: kris.logghe@dilopsy.be

 

Michèle Note

Michèle is kinesitherapeute, dierenfysiotherapeute (Universiteit Gent) en heeft een 4-jarige opleiding aan de European College of Fasciatherapy gevolgd.
Ze is reeds 17 jaar werkzaam als zelfstandige kinesitherapeute in Nieuwpoort en tevens in haar thuispraktijk te Veurne.  Daarnaast werkt ze sinds 2000 als psychomotorisch therapeute in CAR Stappie Oostende waar ze kinderen en volwassenen behandelt met uiteenlopende ontwikkelings-, leer- en gehoorgestoorde/tinnitus problematieken.
Binnen Dilopsy werkt ze als fasciatherapeute en bestaat de holistische behandeling uit een manuele acte, bewegingstherapie en coaching vanuit de lichaamservaring tijdens de fascia-sessie.  Een concreet/fysiek antwoord op de (soms) complexe/psyche zorgvraag van de cliënt.
      


Werkdomeinen: pijndemping, movement awareness, body awareness en self awareness, bewegingscoördinatie, regulatie van de stress-regulerende systemen, regulatie van het neurovasculaire systeem, behandeling van de 'medical unidentified symptoms', zoals fibromyalgie, CVS,...

Contact: michele.note@dilopsy.be