Team Waregem

Audrey Huyvaert

Audrey is klinisch psychologe en heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkelingsgerichte en experiëntiële psychotherapie voor kinderen en jongeren (Universiteit Gent). Daarnaast volgde ze nog verschillende korte opleidingen. Ze heeft ook het diploma behaald als gerechtelijk expert (universiteit Gent).
In het verleden deed ze ervaring op als leerlingbegeleidster in een BUSO-school en als kinderpsycholoog in een algemeen ziekenhuis.
Naast het werk als coördinator van Dilopsy werkt ze in de verschillende vestigingen als kindertherapeut en als gerechtsdeskundige.

 
Werkdomeinen:
psychologisch onderzoek en individuele therapie voor kinderen en jongeren (met emotionele en ontwikkelingsproblemen), deskundigenonderzoek (belevingsonderzoeken, gezinsonderzoeken, psychologisch onderzoek bij audio-visuele verhoren,...)


Contact: audrey.huyvaert@dilopsy.be


Ellen Verheyen

Ellen is afgestudeerd als klinisch psychologe aan de Universiteit Gent.  Ze volgde reeds het postgraduaat Psychoanalytische Psychotherapie met kinderen en volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief.  Daarnaast volgde ze nog een aantal korte opleidingen die haar interesse in het forensisch werkveld aanduiden (zoals Forensische psychiatrie en psychologie aan UGent, Forensisch onderzoek aan Erasmushogeschool Burssel,...).
In het verleden deed Ellen ervaring op in de kinder- en jeugdpsychiatrie en de bijzondere jeugdzorg.  Momenteel werkt ze naast haar job bij Dilopsy ook samen met hulpverleners in regio Oost-Vlaanderen. 
Werkdomeinen: Ellen werkt voornamelijk met kinderen en adolescenten met verschillende problematieken.  Haar affiniteit situeert zich vooral bij emotionele problemen, ontwikkelingsproblemen en gedragsmoeilijkheden.

Contact: ellen.verheyen@dilopsy.be

Johan Tuerlinckx

Johan is Bachelor in het maatschappelijk werk (IPSOC Kortrijk, 1992). Hij volgde nog verschillende langdurige therapieopleidingen waaronder ‘gezins- en relatietherapie’ bij Kern te Sint-Niklaas. Hij deed ervaring op in verschillende voorzieningen: De Sleutel, straathoekwerk Stadsbestuur Oostende, MSOC Oostende, CIG Ten Anker. Hij werkte ook mee aan de opdracht "Gezinsdiagnostiek" voor het kabinet van het ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Momenteel werkt hij, naast Dilopsy, als docent bij VSPW Gent.


 Werkdomeinen:
Johan werkt, naast coördinator van Dilopsy, als volwassentherapeut. Hij werkt met koppels en individuen rond verschillende problematieken en vragen.

Contact: johan.tuerlinckx@dilopsy.be